Aktuality

MilchMobil+ už aj v 120 L verzii

Mobilné dojačky už od 439,- EUR

Kompletný sortiment napájačiek Suevia

Postavili sme novú dojáreň v PD Bošáca

Strukové návlečky už od 2,49 EUR

Robot S.A.C.

Príslušenstvo S.A.C.

Rekonštrukcie dojacích zariadení.

Naša spoločnosť AGROSTAR, s.r.o., ako jediná na slovensku dokáže zrekonštruovať resp. zmodernizovať akékoľvek dojacie zariadenie všetkých...

Gumy a hadice za najlepšie ceny v SR.

S velkou radosťou a potešením oznamujeme Vám, naším ctením zákazníkom, že vzhľadom na skvalitňovanie našich služieb sme schopný dodať a resp....

Nachádzate sa tu

Bioplynové stanice

Základné technické a prevádzkové parametre

Fermentor           

 • objem fermentorov: 2.000 (2 x 1.000)  m3    
 • skladovanie substrátu: 48,2 t/deň
 • čas zdržania: 41,5 dní          
 • produkcia bioplynu: 5.460 m3/deň / (1.989.250 pri 365 d/rok)         
  Modul kogeneračnej jednotky
 • elektrický výkon: 590 W 
 • tepelný výkon: 649 kW   
 • spotreba energie: 1.548 kW
 • účinnosť: 81 %  

Energetická bilancia           

 • ročná vyprodukovaná elektrická energia: 4.380.000 kWh    
 • vlastná spotreba - elektrickej energie bioplynového zariadenia: 300.000 kWh
 • dodávka elektrickej energie do rozvodnej siete: 4.380.000 kWh    
 • ročná produkcia tepelnej energie: 4.832.450kWh    
 • vlastná spotreba tepelnej energie pre bioplynový proces: 2.018.000 kWh    
 • prebytočné teplo (pre iné použitie): 2.814.450 kWh    

      
Potenciál biomasy - príklad       

 • hnojovica od hovädzieho dobytka: 10.001 t/rok - 27,4 t/deň - 8,0% TS
 • maštalný hnoj: 803 t/rok - 2,2 t/deň - 25,0 TS
 • kukuričná siláž: 5.220 t/rok - 14,3 t/deň - 35,0 TS
 • obilie / pšenica: 803 t/rok - 2,2 t/deň - 86,0 TS
 • silážová tráva: 767 t/rok - 2,1 t/deň - 35,0 TS
 • vstupný substrát spolu: 17.594 t/rok - 48,2 t/deň - 21,6 TS

(TS - obsah sušiny)     
 

Hlavné nákladové položky bioplynovej stanice     

 • Bioplynové reaktory (fermentory), samostatné biologické odstraňovanie sírovodíka
 • Technológia pre spracovanie hnojovice, príjmové a prípravné centrum s technológiou extrudera
 • Modul kogeneračnej jednotky, generátor a riadiaca technika
 • Stevebné výkony, príprava haly
 • Tepelné prípojky (fermentor)
 • Plánovanie, stavebný dozor     

      
Celkové investičné náklady na bioplynové zariadenie: cca. 1,6 až 2,0 Mio.     
Prípravné práce, resp. predpoklady

 • Inžinierske siete
 • Náklady na cesty
 • Pripojenie do rozvodnej siete (transformátor - 20 kV, vedenie)
 • Konečný sklad - výstup
 • Plochy na uskladnenie siláže     

    

 
<--- späť k našej kompletnej ponuke

Galéria: