Nachádzate sa tu

Všetko pre ošípané

Chov ošípaných - technológie od Big Dutchman

Technológie pre chov ošípaných značky Big Dutchman ponúkajú kompletné riešenia pre ustajnenie a kŕmenie všetkých kategorií ošípaných - chov prasníc, odchov prasiatok a výkrm.
Big Dutchman znamená originálné, premyslené fungujúce riešenia vo Vašej Maštali podporené spoľahlivou technológiou.
Big Dutchman svojou viac ako sedmdesiatročnou históriou a celosvetovou pôsobnosťou ponúka svojím zákazníkom zázemie stabilnej spoločnosti
. Big Dutchman prináša nové nápady, udává smer celému odvetviu a je vždy o krok vpredu a to vďaka kombinácii vlastného vývoja, spolupráce s univerzitami a hlavne - spolupráci s Vami, s chovateľmi ošípaných. Big Dutchman veľmi dobre vie, že dnešný vynikajúcí genetický potenciál ošípaných se môže prejaviť iba vo vynikajúcích podmienkach.

Ustajnenie - vybavenie a doplnky do maštale pre ošípané

Kŕmne systémy


Spoľahlivá, presná a flexibilná to je technológia kŕmenia ošípaných od Big Dutchman. Je prispôsobená potrebám ošípaných a umožňuje im naplno využiť ich genetický potenciál.

Ventilačné systémy

Dobre a spoľahlivo fungujúci ventilačný systém je predpokladom úspešného chovu prasiat. Nezáleží na tom, či se jedná o prasnice, prasiatka alebo výkrmové prasnice.

Čistička vzduchu so systémom HelixX a MagixX

Systémy čistenia odsávaného vzduchu slúžiace k efektívnemu znižovaniu emisií z maštalí.

Produkt BigFamrNet


BigFarmNet – budúcnosť pre Vašu farmu

Čo to vlastne je BigFarmNet? Je to budúcnosť na Vašej farme. BigFarmNet je systém, umožňujúci centrálne ovládať, kontrolovat, riadiť a obsluhovať všetky počítače a ovládacie prvky na Vašej farme.