Nachádzate sa tu

Elektromagnetický pulzátor

Účelne riadená činnosť
Pulzátor zabezpečuje asynchrónne dojenie, pričom je ním možné dojiť predné i zadné cecky s rôznymi pulzačnými pomermi. Je to z toho dôvodu, že dojnica v zadných ceckoch produkuje viac mlieka.

Prevádzka bez údržby
Elektromagnetický pulzátor STRANGKO nepotrebuje počas prevádzky žiadne mastenie alebo nastavovanie.
Spoločné nastavovanie pulzátorov až do 16 alebo do 24 pulzátorov
Pomocou riadiacej skrinky je možné spoločne nastavovať a riadiť až do 16 alebo 24 pulzátorov typu STRANGKO SH.

Individuálne nastavovanie
Jednotlivo na riadiacej skrinke každého pulzátora typu SH je možné nastaviť frekvenciu pulzácie a pulzačný pomer. STRANGKO doporučuje nastaviť pulzačný pomer na predných ceckoch na hodnotu 55/45 a na zadných ceckoch na hodnotu 60/40. Frekvenciu pulzácie doporučuje na hodnotu 58 pulzov za minútu.

Pulzácia spoľahlivá a bezporuchová
Žiadne skraty
Elektromagnetický pulzátor má jedine dve pohyblivé časti. Sú to dva špeciálne piesty z nehrdzavejúcej ocele, ktoré pracujú v magnetických poliach dvoch cievok. Cievky sú zaliate v umelej hmote, sú dokonale izolované, čím sú chránené proti skratom. Jednoduchá a masívna konštrukcia asynchrónneho elektromagnetického pulzátora zabezpečuje bezporuchovú prevádzku s dodržaním nastavených parametrov pulzácie.

Variabilnosť
Typy elektromagnetických pulzátorov STRANGKO sú vhodné pre napätie 12 alebo 24 V. Pulzátor môže byť namontovaný v dojárňach priamo na podtlakové potrubie alebo na dojacích zariadeniach s dojením do mliekovodného potrubia do Soffimatu.

Galéria: