Nachádzate sa tu

Ventilačné systémy


 

Dobre a spoľahlivo fungujúci ventilačný systém je predpokladom úspešného chovu prasiat. Nezáleží na tom, či se jedná o prasnice, prasiatka alebo výkrmové prasnice. Ventilačné systémy od firmy Big Dutchman vytvárajú optimálne prostredie pre každú jednu kategóriu prasiat, zabezpečujú lepšie podmienky a dopomáhajú k lepšiemu zdravotnému stavu zvierat. Samozrejmosťou je zabezpečenie dostatočného prívodu čerstvého vzduchu - v zime predhriatého na požadovanú teplotu, v lete s možnosťou chladenia. Hlavný dôraz sa kladie na funkčnú bezpečnosť ventilačného systému. Teplotou riadené núdzové oteváranie zabezpečuje, že zvieratá aj pri výpadku prúdu prežijú. Big Dutchman začlenil do svojho sortimentu aj čističku odpadového vzduchu zo stajní prasiat a hydiny – a to na základe požiadaviek úradov niektorých europských krajín. Vzhľadom na to, že je predpoklad, že tieto čističky vzduchu budú v budúcnosti požadované všade, vyvinul Big Dutchman vlastné zariazenia na čistenie vzduchu, a je už teraz schopný dodávať celý sortiment pre ventiláciu vzduchu.

Srdcom efektívneho riadenia klimy je počítač. Klima-počítač MC235 od firmy Big Dutchman spĺňa všetky nové pravidla EU pre presné riadenie, spoľahlivosť, bezpečnosť, a ja zrozumiteľný pre obsluhu. Počítač riadi celkovú klimu v stajni.

Klíma-počítač MC 235:
 

 
Chladenie, zvlhčovanie, namáčanie
Počítačom riadená klíma v maštali neznamená dnes iba prívod a odvod vzduchu. Stále dôležitějším sa stává udržiavanie optimálnej teploty aj v horúcich letných dňoch. Pre chladenie má firma Big Dutchman v ponuke rôzne systémy: Coolbox, CombiCool, Pad Cooling.
                                                                                                               ...čítať viac...

Odvod vzduchu 
Pre zabezpečenie stabilnej podtlakovej ventilácie je potrebné použiť tomu zodpovedajúce komíny doplnené o ventilátory. Firma Big Dutchman ponúka na výber z následujúcich možnosíi:
                                                                                                                                                                                                                                                                             ...čítať viac...

Prívod vzduchu
Pre zabezpečenie stabilnej podtlakovej ventilácie sú potrebné tomu zodpovedajúce systémy prívodu vzduchu.
                                                                                                               ...čítať viac...

Vykurovacie systémy
Optimálna teplota v maštali má velký vplyv na zdravie a výkonnosť zvířat. Z dôvodu množstva klimatických ukazateľov by sa nemalo zabudať na vykurovanie. Účelom je maximalizovať teplotný výťažok, optimálne ho dopraviťt k zvieratám a samozrejme znížiť náklady na energiu. Big Dutchman má v ponuke rôzne systémy ako je napr. vykurovanie celého priestoru alebo len určitej časti.
                                                                                                                                                                                                                                                                             ...čítať viac...