Nachádzate sa tu

Kŕmne systémy


Kŕmne systémy:
 

HYDROMIX je moderný a hospodárny systém kŕmenia. Zaručuje spoľahlivé zásobovanie zvierat tekutým krmivom. Každému zákazníkovi sme schopný dodať zariadenie pre kŕmenie tekutým krmivom - buď to malé alebo veľké, ktoré je presne prispôsobené jeho prevádzkovím podmienkám. Hydromix

 

Call-Inn systém kŕmenia ošípaných, je ušitý na mieru skupinovému ustajneniu gravidných prasníc s najlepším pomerom ceny a výkonu. Pomocou aplikácie BigFarmNet umožňuje zazanamenať všetky dôležité dáta, a výsledky "zavolať" (Call-Inn) rovno ku Vám domov. Navrhnutý je ako suchý kŕmny systém s veľmi presným meraním krmiva, Call-Inn je tiež veľmi spoľahlivý. Call-Inn je systém kŕmenia pre modernú produkciu ošípaných! Call-Inn

 

HydroAir a HydroJet sú veľmi presné a čisté tekuté kŕmne systémy, ktoré byly vyvinuty pro odchov prasiatok s hmotnosťou 6-40 kg. Obidva systémy mohou být použity i pro krmení prasnic. Oba systémy mohou být používány pro přípravu krmných směsí až ze 40 různých komponent, čo zaisťuje flexibilitu pri použití nízkonákladových surovín. Hydroair

 

WetMIX systémy tekutého kŕmenia ošípaných sú navrhnuté tak, aby dokázali prispôsobiť kŕmenie pre prasiatka, prasnice a ošípaných na výkrm. Špeciálne vyvinutý softvér umožňuje nájsť optimálne riešenia pre chov Vašich ošípaných, s ohľadom na veľkosť vašej farmy a počtu ošípaných. WetMIX

 

DRY RAPID systémy suchého kŕmenia ošípaných, sú vhodné na suché kŕmenia pre chov prasníc, odchov prasiatok a výkrm. Všade tam, kde je potrebné pri ustajnení ošípaných dopravovať krmivo zo sila a dávkovať, a má na kŕmných miestach formu suchej sypkej zmesi, alebo má krmivo formu granúl, je možné použiť systém kŕmenia DRY RAPID. DRY_RAPID

 

CALLMATIC 2 - počítačom riadený kŕmny automat vyvinutý pre skupinovo chované prasnice. Kŕmny automat CALLMATIC 2 je systém pre kŕmenie prasníc chovaných v skupinách. Použitím tohto systému sa ideálnym zpôsobom spoja prednosti skupinového chovu a individuálneho kŕmenia prispôsobeného jednotlivým zvieratám. Individuálne kŕmenie predstavuje kontrolovatelné pridelovánie krmiva, presne prispôsobené potrebám a stavu prasnice. CallMatic_2

 

Automatické krmítka sú určené pre odchov a výkrm ošípaných, pre dobrý štart prasiatok, vysoké denné prírastky a jednoduchú obsluhu. Naším zákazníkom ponúkame širokú paletu autokrmitiek, ktoré sú prispôsobené pre rôzne oblasti použitia, či už na chov, výkrm, skupinové alebo individuálne kŕmenie. Autokŕmitká

 

Chov prasnic - ustajovacie a krmné systémy, Stiahnite si z prileženého prospektu detailné informácie o jalovárňách s kotercami pre kancov a individuálnymi kotercami, o skupinovom chove gravídnich prasníc so simultánnym kŕmením alebo počítačom riadeným kŕmnym automatom, pôrodných kotercoch, ustajňovacích a kŕmnych systémoch pre prasiatka. Chov_prasníc

 

Silá a dopravníky - Skladovacie a prepravné systémy Vaších krmív. Môžete si vybrať zo širokej ponuky síl vyrobených z pozinkovaného oceľového plechu, plastu vystuženého sklenenými vláknami alebo vláknami Trevira tkaniny. Krmivo môže byť prepravované šnekom alebo špirálou a to bez akých-koľvek strát, v závislosti na množstve prepavovaného krmiva uhla stúpania a rýchlosti. Silá_dopravníky

 

Mlecie a miešacie systémy - trend využitia domácich obilnín na výrobu kŕmnych zmesí, sa zvýšil. Toto umožňuje výrobu krmív podľa vlastných receptov známej kvality, ako aj zníženie prepravných nákladov. Mletie_miešanie