Nachádzate sa tu

SACCOMATIC

SACCOMATIC - nová riadiaca jednotka, umožňujúca individuálne ovládať dve dojacie miesta
Saccomatic je srdcom najflexibilnejšieho riadiace­ho systému na trhu

So SAC-Saccomatic je možné kedykoľvek začať proces automatizácie doje­nia mlieka, ktorý spĺňa požiadavky všetkých výrob­cov mlieka s možnosťou následného rozšírenia.
Jednoduché ovládanie do­jacích miest pomocou ria­diacej jednotky Saccomatic

Pomocou jednej klávesnice je možné riadiť dve dojacie miesta, čím získava dojič viac voľného času v dojacej jame. V prípade jednej klávesnice na dojacie miesto je možné naraz vidieť číslo kravy ako aj množstvo nadojeného mlieka.
Veľký, ľahko čitateľný LCD displej

Riadiaca jednotka typu Sac­comatic je vybavená veľkým ľahko čitateľným displejom, na ktorom sú zobrazené všetky potrebné informácie o dojnici. Displej je schopný naraz zobraziť 4 riadky. Pomocou tlačítok je možné listovať ďalšie informácie. Užívateľ si môže nastaviť, ktoré informácie sa budú zobrazovať na displeji.

Dojenie

•  Výstraha pre separáciu mlieka
•  identifikácia dojníc
•  Stimulácia pulzácie - riadená prietokom dojeného mlieka
•  Meranie konduktivity a teploty mlieka počas dojenia
•  Meranie konduktivity v každom cecku - v prípade použitia dojacej jednotky Uniflow3M
•  Výstraha pre odchýlku v konduktivite, alebo teplote
•  Riadenie 2 dojacích miest
•  Individuálne snímanie každej kravy
•  Individuálna pulzácia - podľa individuálneho priebehu dojenia
•  Meranie množstva nadojeného mlieka
•  Začiatok procesu dezinfekcie je možné vykonať z dezinfekčného automatu UNIWASH3
•  Ovládanie vstupných a výstupných dverí
•  Ovládanie priháňacej zábrany dojníc v čakárni
•  Manuálne dojenie
•  Očakávaný nádoj•  Aktuálne množstvo nadojeného mlieka
•  Počet dojení, počas ktorých budú kravy separované
•  Priemerná rýchlosť prietoku mlieka

Kŕmenie

Mimo dojárne:
•  Individuálne kŕmenie až 4 druhmi krmiva v každom automatickom kŕmnom boxi

  1. rotačnej dojárni:

•  Individuálne kŕmenie až 2 druhmi krmiva

  1. rybinovej dojárni:

•  Individuálne kŕmenie 1 druhom krmiva

Kravský kalendár

•  Meranie a výstraha aktivity
•  Odchýlka aktivity v %
•  Dni laktácie
•  Dátum posledného otelenia
•  Dátum poslednej ruje
•  Dátum poslednej inseminácie
•  Očakávaný dátum otelenia
•  Očakávaný dátum zasušenia
•  Kód choroby 1
•  Kód choroby 2
•  Výstraha pre druhú ruju
•  Výstraha pre prvú kontrolu po inseminácii
•  Výstraha ruje
•  Výstraha zasušenia
•  Jednoduchá separácia po dojení

Individuálne dojenie SAC manažment program umožňuje individuálne doje­nie na základe parametrov nastavených pre každú dojni­cu pomocou počítača. Následujúce parametre môžu byť nastavené individuálne pre každú kravu:
•  Rýchlosť pulzácie
•  Pulzačný pomer
•  Pulzačný pomer počas fáze stimulácie
•  Dĺžka trvania fáze stimulácie
•  Stimulácia riadená prietokom dojeného mlieka
•  Úroveň snímania
•  Čas snímania