Nachádzate sa tu

UNICO 2 elektronický pulzátor

UNICO2 elektronický pulzátor a snímač dojacích súprav
Zariadenie UNIC02 používané v dojáňach SAC vyniká vo vývoji nad ostatnými. Roky skúseností a vývoja vytvorili základy pre UNIC02. Výsledkom je funkčné, dokonale skonštruované a spoľahlivé zariadenie. UNIC02 vykonáva aj stimuláciu. UNIC02 má kaskádové nastavovanie. To znamená, že pulzátory medzi jednotlivými dojacími súpravami pracujú v rôznych časoch začiatku pulzácie. Dôsledkom tohto riešenia je rovnomernejšia spotreba podtlaku a prietoku mlieka v potrubí bez ohľadu na počet pripojených pulzátorov. V dojárňach je UNIC02 pripojené na samostatný zdroj prúdu. Ak sa pulzátor zastaví pri snímaní, ceckové gumy ostanú otvorené a podtlak k dojacím súpravám sa odpojí.

Fáza stimulácie:
Osobitná úprava

UNIC02 má zabudovanú funkciu stimulácie. Elektronika v UNIC02 riadi proces dojenia podlá pevného programu.
Počas stimulácie je počet pulzov dvojnásobný. Toto zabezpečí jemnú stimuláciu počas ktorej je cecok krátko a rýchlo stlačený.

Snímanie dojacej súpravy: Prevencia dojenia „na sucho“
Elektronika UNIC02 kontroluje snímanie dojacej súpravy mikroprocesorom. Tento systém zabezpečuje, že dojacia súprava každej kravy je pri každom dojení individuálne sťahovaná.

Zastavenie dojenia s ceckovými gumami v otvorenej pozícii
Ak snímač zaregistroval, že je čas na snímanie, začne sa samotný proces. Po uplynutí doby snímania sú oba ventily pulzátora zatvorené v stave, ked sú ceckové gumy v otvorenej pozícii. Pozícia v snímacom ventile sa zmení dôsledkom čoho je podtlak prerušený a snímací valec sníme dojaciu súpravu.