Nachádzate sa tu

UNIWASH 3

UNIWASH 3 nové, energiu šetriace čistaiace a dezinfekčné zariadenie
 

UNIWASH 3 je čistiace a dezinfekčné zariadenie potrubných dojaclch systémnov s automatickým dávkovaním dezinfekčných roztokov pre CIP (cleaning in place - dezinfekcia na mieste).
UNIWASH 3 riadi a vykonáva kompletné CIP dezintekčné programy pre potrubné dojacie systémy. Automaticky zabezpečuje správne a presné dávkovanie dezinfekčných a čistiacich roztokov. Vo vopred nastavenom čase môže spustiť preplach potrubia pred dojením tak, že v čase príchodu dojiča do dojárne je už dojacie zariadenie pripravené na dojenie. Na preplach môže podľa potreby pouzit studenú, alebo teplú vodu.
UNIWASH 3 môže rozdelit program dezinfekcie do dvoch častí tak, že preplach je vykonaný hneď po dojení, zatiaľ čo samotná dezinfekcia sa vykoná neskôr ked je cena energie nižšia.
UNIWASH 3 má možnosť zabezpečiť pridávanie látok, ktoré znižujú obsah vápnika vo vode určenej na čistenie a dezinfekciu. Toto zariadenie je možné dodatočne doobjednať. UNIWASH 3 má grafický display na ktorom môžu dojiči skontrolovať či sa proces dezinfekcie a ostatné funkcie vykonávajú správne. Ovládanie teploty vody a dávkovania dezinfekčných prostriedkov je k dispozícii ako doplnkové zariadenie. Záznam obsahujúci údaje z posledných 100 dezinfekcii je ulozeny a umožňuje zistiť výskytnuté problémy.

• Jednoduché užívateľské rozhranie uľahčuje prevádzku, hľadanie chýb a servis.
• Inteligentné riadenie. Dezinfekčná jednotka je naprogramovaná tak, že mlieko je dokonale chránené pred jeho zmiešaním s vodou.
• Úspora energie. Dezinfekčný cyklus môže byť nastavený tak, že sa automaticky spustí až vtedy, keď je nižšia cena elektrickej energie.
• Recyklacia vody na čistenie. UNIWASH 3 môže automaticky oddelovať vodu, ktorá nie je znečistená mliekom pre čistenie podlahy.
• UNIWASH 3 môže byť naprogramovaný na vykonávanie studeného, alebo horúceho preplachu vo vopred nastavenom čase. Toto umožňuje že dojacie zariadenie je pripravené na dojenie už pred príchodom dojiča.

Príslušenstvo:
• UNIWASH 3 môže indikovať, že dezinfekcia bola vykonaná pri nedostatočnej teplote alebo bez dezinfekčných prostriedkov. Toto umožňuje opravu takýchto chýb ešte pred tým, ako by sa mohol vyskytnúť následný nedostatok rôzmnoženie baktérií.
• Komunikácia na základe CAN-bus. Umožňuje UNIWASH 3 komunikovať a ovladať dojací panel, atď.
• Dezinfekčné programy ušetria 30 - 40% vody v porovnaní so štandardnými dezinkekčnými zariadeniami, ktoré sú k dispozícii na trhu.